NJSC’S MISSION IS TO KEEP OUR COMMUNITY SAFE

NJSC

Was established, in response to a heightened security concern among the national Jewish leadership of the Nordic countries, as a central address to serve and advise the Nordic Jewish communities concerning matters of communal safety, security and preparedness.

Om oss

Vad är Judisk Säkerhet Sverige - JSS

Judisk Säkerhet Sverige, förkortat JSS, är en gemensam säkerhetsorganisation för de judiska församlingarna, vars syfte är att tillhandahålla säkerhet för alla judar i Sverige. JSS skapades av judiska ledare och beslutsfattare på nationell nivå som ett svar på den förhöjda hotbild som föreligger de judiska församlingarna i Sverige. JSS ska fungera som den centrala aktören för att tjäna och ge råd till de judiska församlingarna i frågor rörande trygghet, säkerhet och krisberedskap.

Vad gör vi?
Antisemitism

Vi hjälper till vid rapport om antisemtism. Vi jobbar emot hatbrott och för att hjälpa församllingarna känna sig trygga.

Nationell hotline

Skulle något hända och ni är i behov att komma i direkt kontakt med oss så har vi alltid vår nationella hotline aktiv.

Säkerhet

Vi har det dagliga ansvaret för institutionernas operativa säkerhet och deras aktiviteter.

Publikationer

Vi uppdaterar här gällande händelser och liknande grejer.

Emergency Assistance

Text behövs

Mission

Vara ett stöd för Judiska Centralrådet och de judiska församlingarna i det politiska, strategiska, taktiska och operativa säkerhet- och krisberedskapsarbetet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ifall du har upplevt något antisemitiskt eller skulle behöva psykologisk hjälp? Så hör av er till oss